×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
GENEL BİLGİLER
GENEL BİLGİLER

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesinde “Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri” tanımlanmakta ve her bir üniversitede kurulması öngörülmektedir.

Kayseri Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış, ilgili yönetmelik gereği Kayseri Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü’nün, 25.02.2021 tarihinde Senato Kararı ile kurulmasına karar verilmiştir. Koordinatörlük, Kayseri Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu alanda yapılması gereken çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet göstermektedir.